Obec Chrastavice se nachází 2 km severovýchodně od Domažlic. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1324 a v roce 2023 v ní žilo 383 obyvatel.


Statek U Johánků se dle své polohy řadí k nejstarším osídleným místům v Chrastavicích.


S prvním doloženým majitelem, sedlákem Jírou Johánkem (nar. cca 1510), se setkáváme již v 2. polovině 16. století. Grunt se předával z otce na syna až do roku 1847, kdy se do něj přiženil Jakub Krčma. Od roku 1884 zde hospodařil rod Ptáčníků.


Po začlenění statku do kolektivního hospodaření JZD a následné restituci potomkům rodu Ptáčníků zde od roku 2021 hospodaří Josef Johánek.